Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft behoudt u ten alle tijden het recht zich te laten bijstaan door uw advocaat naar keuze. In dit geval zal uw verzekeraar de kosten van uw advocaat vergoeden.  Voor meer informatie en de voorwaarden van uw verzekeraar, verwijzen wij u naar uw polisvoorwaarden of adviseren wij u eerst contact op te nemen met uw verzekeraar.